Psycholog

Psychoterapeuta

Zapraszamy do Centrum Medycznego Na Rudzkiej w Rybniku!

Psycholog/psychoterapeuta

W naszym Centrum Medycznym możesz uzyskać pomoc z zakresu:

 • konsultacji i poradnictwa psychologicznego,
 • psychoonkologii, w tym Terapii Simontonowskiej,
 • psychoterapii poznawczo-behawioralnej,
 • edukacji seksualnej,
 • terapii uzależnień.

W trakcie spotkania z psychologiem możesz poruszyć dowolne, ważne dla ciebie tematy. Rozmowa może pomóc zarówno oswoić się z nową sytuacją, jak i znaleźć odpowiedzi na rodzące się pytania i zdobyć umiejętności przydatne w lepszym radzeniu sobie z codziennymi problemami. Na spotkanie możesz zgłosić się z konkretnym problemem lub z chęcią poszerzenia swoich zasobów i kompetencji.

Zapraszamy pacjentów:

 • w trakcie choroby somatycznej, w tym onkologicznej,
 • z zaburzeniami lękowymi,
 • z zaburzeniami nastroju, depresją,
 • chcących wprowadzić zmiany w stylu życia,
 • chcących zacząć lepiej sobie radzić z przeżywanymi emocjami,
 • poszukujących wiedzy dotyczącej rozwoju seksualnego człowieka, sposobu rozmawiania z dziećmi i nastolatkami o seksualności,
 • zmagających się z uzależnieniem – swoim lub bliskiej osoby,
 • z każdym innym problemem, który warto omówić.

Pomoc psychologiczna

Psycholog udzieli ci wsparcia tworząc atmosferę zaufania i dyskrecji, sprzyjającą dzieleniu się swoimi myślami i obawami; wskaże metody radzenia sobie z trudnymi emocjami, nauczy technik relaksacji, łagodzących przeżywanie stresu. Możesz postawić również na rozwój osobisty w zakresie zmiany nawyków: psycholog pomoże przejść proces wprowadzania zmian w trybie życia, pomagając utrzymać motywację i przekazując wiedzę dot. zasad efektywnego zarządzania czasem. Podczas sesji możesz pracować nad zwiększeniem kompetencji komunikacyjnych, asertywności i skuteczności w relacjach. W razie potrzeby psycholog może również zdiagnozować problemy i nieprawidłowości.

Psychoonkologia

Wśród wielu sytuacji, które spotykają nas każdego dnia, diagnoza poważnej choroby jest jedną z tych, która powoduje największy stres. Konieczność nagłej zmiany trybu życia, zawieszenia części aktywności i poddania się procedurom medycznym sprawia, że zarówno chory, jak i jego bliscy stają przed nowymi wyzwaniami. Lęk o przyszłość, zamartwianie się i wysoki poziom stresu nie tylko nie służą zdrowieniu, ale obniżają jakość życia i pogarszają samopoczucie w obecnej chwili. Pomoc psychoonkologiczna daje wsparcie i uczy sposobów radzenia sobie z wyzwaniem, jakim jest diagnoza poważnej choroby. Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami na temat Terapii Simontonowskiej. Więcej na ten temat tutaj.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Psychoterapia poznawczo-behawioralna to oparta na badaniach naukowych (evidence-based) skuteczna metoda leczenia trudności emocjonalnych, zaburzeń psychicznych i zachowań, które utrudniają codzienne funkcjonowanie. W trakcie spotkań psychoterapeuta wraz z pacjentem/klientem wspólnie przyglądają się codziennemu funkcjonowaniu i poszukują najlepszych rozwiązań, eksplorując również leżące w przeszłości przyczyny i uwarunkowania obecnych trudności. Podstawą terapii poznawczo-behawioralnych jest założenie, iż u podstaw niekorzystnych emocji i zachowań stoją przekonania, których odkrycie, zrozumienie i przeformułowanie skutkuje poprawą jakości życia i lepszym funkcjonowaniem społecznym.

Edukacja seksualna

Według Światowej Organizacji Zdrowia „edukacja seksualna oznacza naukę o kognitywnych (poznawczych), emocjonalnych, społecznych, interaktywnych i fizycznych aspektach seksualności.” Nie jest to więc nauka wyłącznie o seksie i prokreacji, ale o całości rozwoju człowieka, jego tożsamości i rolach płciowych, o komunikacji, emocjach, budowaniu i przeżywaniu relacji oraz – w końcu – o różnych formach aktywności seksualnej człowieka. Seksualność, choć jest częścią życia każdego człowieka, bywa niełatwym tematem rozmów. Podczas spotkania rodzice mogą poszerzyć swoją wiedzę, znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich kwestie, przygotować się zarówno na „trudne” pytania młodszych dzieci, jak i na rozmowy z nastolatkami o dojrzewaniu, tak, aby odpowiadać im w sposób rzetelny, prosty, dostosowany do wieku dziecka i oparty na współczesnej wiedzy psychologicznej i medycznej.

Psychoterapia uzależnień obejmuje:

Wsparcie psychologiczne, porady diagnostyczne, konsultacje, psychoterapię krótko i długoterminową  dla osób z problemem nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Wsparcie psychologiczne, porady diagnostyczne, konsultacje, psychoterapię krótko i długoterminową dla dorosłych członków rodzin osób z problemem nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Poradnictwo antynikotynowe.

 

dr n. społ. Marta Banout

psycholog

Psycholożka, doktorka nauk społecznych, certyfikowana terapeutka Terapii Simontonowskiej (www.simonton.pl), edukatorka seksualna, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat PTTPB nr 1060). Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego i Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Na co dzień pracuje w Centrum Medycznym „Na Rudzkiej” oraz w centrum terapeutycznym „Konkret” w Gliwicach. Ukończyła kursy Racjonalnej Terapii Zachowania, Dialogu Motywującego, TEAM CBT level 1, szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej osobom LGBTQ+ oraz dotyczące śmierci i żałoby. Jest autorką artykułów (m.in. w czasopismach „Psychologia w praktyce” i „Charaktery”); bierze udział w projektach społecznych (m.in. www.nieobrazsieale.pl); prowadzi warsztaty dla młodzieży i dorosłych (dotyczące m. in. komunikacji, higieny zdrowia psychicznego, stresu i profilaktyki zdrowotnej).

507 030 501

mgr Elżbieta Kisała

psycholog

Magister psychologii, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na co dzień pracuje w NZOZ Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Zawodowo zajmuje się poradnictwem psychologicznym i psychoterapią osób dorosłych z problemem nadużywania alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz psychoterapią członków ich rodzin.

507 030 501

Umów wizytę!