Badania endoskopowe wykorzystywane są w celu oceny stanu górnego i dolnego odcinka pokarmowego. Stanowią również ważny element w ramach profilaktyki i diagnostyki pod kątem chorób onkologicznych.

Dzięki gastroskopii wykryć można zmiany w obrębie przełyku, żołądka czy dwunastnicy.

Kolonoskopia jest badaniem pozwalającym na wykrycie zmian powstałych w obrębie jelita grubego.

Badania te umożliwiają ocenę istniejących stanów chorobowych oraz pobranie wycinka do dalszych badań histopatologicznych, stanowią więc cenne źródło wiedzy w procesie diagnostyki chorób nowotworowych. W trakcie badania można również usunąć niektóre istniejące polipy, pozwalając pacjentowi uniknąć kolejnych zabiegów.

Badania endoskopowe zlecane są przez lekarza w przypadku występowania niepokojących objawów, natomiast osobom po 50 roku życia zaleca się przeprowadzać je w celu profilaktyki chorób nowotworowych. Wczesne wykrycie zmian pozwala na rozpoczęcie procesu leczenia już we wczesnym stadium choroby.  Oba badania: gastroskopię i kolonoskopię można wykonać podczas jednego zabiegu, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem prowadzącym. Na życzenie pacjenta badania można wykonać w ogólnym znieczuleniu. Po zakończeniu badania lekarz omawia z pacjentem wyniki. Jeżeli został pobrany wycinek, na końcowe wyniki należy poczekać kilka dni.

Bardzo ważne jest przygotowanie do badania, polegające na zastosowaniu kilka dni przed badaniem odpowiedniej diety, a na kilkanaście godzin przed wizytą – wstrzymanie się od przyjmowania pokarmów. Zalecenia przekazywane są pacjentowi wcześniej, gdyż dobre przygotowanie do badania warunkuje jego prawidłowy przebieg.

Standardowe zalecenia przygotowania do badania oraz więcej informacji na temat badań endoskopowych można przeczytać tutaj>.

Obok badań pomiaru stężenia markerów nowotworowych we krwi, ultrasonografii, tomografii komputerowej czy też rezonansu magnetycznego, wyniki badania endoskopowego stanowią dla lekarza onkologa cenne źródło wiedzy.

Zachęcamy do badania się! Pamiętajmy – badania ratują życie!