Psychoterapia jest formą pomocy, która polega na regularnych spotkaniach pacjenta/pacjentki z psychoterapeut(k)ą w celu pracy nad problemami życia codziennego – związanymi z nastrojem, lękiem, osobowością, relacjami z ludźmi i wieloma innymi sprawami. Psychoterapeut(k)ą tytułuje się osoba, która rozpoczęła kurs psychoterapii i ukończyła przynajmniej drugi rok szkolenia z wynikiem pozytywnym. Wśród wielu gałęzi psychoterapii można odnaleźć nurty psychodynamiczne, psychoanalityczne, systemowe, poznawczo-behawioralne, humanistyczne i inne – różnią się one m.in. sposobem rozumienia problemów i pracy nad nimi, stylem relacji psychoterapeuta – pacjent  czy językiem używanym do opisu rzeczywistości psychicznej i emocjonalnej.

W Centrum Medycznym „Na Rudzkiej” oferujemy psychoterapię poznawczo-behawioralną dla osób dorosłych. Jest to oparta na badaniach naukowych (evidence-based) skuteczna metoda leczenia trudności emocjonalnych, zaburzeń psychicznych i zachowań, które utrudniają codzienne funkcjonowanie, a także wsparcia i pomocy w przechodzeniu kryzysów życiowych (np. wyprowadzka z domu, rozstanie, kryzys w związku). Badania naukowe wskazują na skuteczność psychoterapii w radzeniu sobie z licznymi trudnościami, m.in. zaburzeniami lękowymi (fobie, PTSD, lęk uogólniony), zab. nastroju (depresje), zab. osobowości, uzależnieniami, zab. psychosomatycznymi (niewyjaśnione dolegliwości medyczne, ból przewlekły) i innymi. Psychoterapia opiera się na zaangażowaniu obu stron: w trakcie spotkań to nie psychoterapeut(k)a „leczy” czy „naprawia”, ale wraz z pacjentem/pacjentką wspólnie przyglądają się codziennemu funkcjonowaniu i poszukują najlepszych rozwiązań, eksplorując również leżące w przeszłości przyczyny i uwarunkowania obecnych trudności. Podstawą terapii poznawczo-behawioralnych jest założenie, iż u podstaw niekorzystnych emocji i zachowań stoją przekonania i postawy, których odkrycie, zrozumienie i przeformułowanie skutkuje poprawą jakości życia i lepszym funkcjonowaniem społecznym.  Formalna psychoterapia poprzedzona jest kilkoma spotkaniami diagnostycznymi, podczas których psychoterapeut(k)a wstępnie zapoznaje się ze specyfiką zgłaszanych problemów, zbiera wywiad i proponuje orientacyjne ramy współpracy. Po tym czasie zwykle zawierany jest tzw. kontrakt terapeutyczny, który zawiera informacje m.in. o częstotliwości spotkań, prawie pacjenta do przerwania psychoterapii w dowolnym momencie oraz o obowiązku odwoływania spotkań z wyprzedzeniem. Psychoterapeut(k)a wspólnie z pacjentem/pacjentką wyznacza również cele terapii.

Co robi psychoterapeut(k)a?

– wspólnie z pacjentem poszukuje mechanizmów stojących za obecnymi problemami

– zadaje pytania pogłębiające zrozumienie i skłaniające do poszukiwania rozwiązań

– pomaga zaplanować celowe działanie

– pomaga odkryć pacjentowi/pacjentce jego własne przekonania, postawy i wartości

– empatycznie wspiera w trudnościach i kryzysach

– jest obiektywny, szanuje wartości i światopogląd pacjenta/pacjentki

Czego NIE robi psychoterapeut(k)a?

– nie rozwiązuje problemów za pacjenta

– nie udziela rad

– nie podejmuje decyzji za pacjenta

– nie zmusza do jakiegokolwiek działania

– nie narzuca przekonań ani poglądów

Osoby potrzebujące wsparcia psychoterapeutycznego zapraszamy do Centrum Medycznego „Na Rudzkiej. Więcej informacji >